Tunnusluvut 2015

VVO-konserni20152014*)201320122011
Liikevaihto, Me370,9356,5346,6335,4327,3
Nettovuokratuotto, Me227,4210,0198,4197,3186,6
% liikevaihdosta61,358,957,258,857,0
Nettorahoituskulut, Me37,147,340,350,249,9
Tulos ennen veroja, Me224,7146,575,962,555,8
Taseen loppusumma, Me4236,13957,22468,52276,12252,2
Sijoituskiinteistöt, Me 1)3999,23708,83351,13120,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, Me1738,51579,0497,9438,4404,4
Korollinen vieraspääoma, Me 2)1494,61850,11795,11664,31683,9
Oman pääoman tuotto-% (ROE)10,87,215,510,611,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)7,65,95,55,55,2
Omavaraisuusaste, % 1)41,140,041,338,8
Loan to Value, % 1) 2)42,849,450,350,0
Osakekohtainen tulos, e24,2314,9510,076,196,07
Osakekohtainen omapääoma, e 1)234,85213,30209,16178,60
Osinko/osake, e 5,003,002,202,001,60
Bruttoinvestoinnit, Me235,0200,5223,274,8121,5
Henkilöstö keskimäärin364339341343349

*) Konserni raportoi vuodesta 2014 alkaen IFRS-lukuja. Vuosien 2011-2013 osalta on esitetty FAS-tilinpäätöksen mukaiset luvut
1) Laskettu FAS 2013-2012 käyvin arvoin
2) Ei sisällä myytävissä olevia

Liikevaihto

Nettovuokratuotto, Vapaa-segmentti

Tuloskehitys

Taloudellinen vuokrausaste

Omavaraisuusaste

Arvonkehitys

Osakekohtaiset tunnusluvut

Oma pääoma

Bruttoinvestoinnit  ja myydyt sijoituskiinteistöt

Velkasalkun rakenne

Loan to Value

Vuokra-asuntokanta

1) Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu kunkin vuoden osakkeiden lukumäärän mukaan.
2) Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 3,00 e / osake.
3) Koko vuoden keskivuokra