Vastuu liiketoiminnassa

Olemme pitkäjänteisesti toimiva, luotettava asuntosijoitusyhtiö, joka kehittää vuokra-asumista aktiivisesti. Kuuntelemme asiakkaitamme ja kehitämme kestäviä asumisen palveluita, joista yhteiskäyttöauto-konsepti on hyvä esimerkki.

Toimintamme perustuu monipuolisen, vaivattoman ja hyvän vuokra-asumisen tarjoamiseen. Luomme toiminnallamme arvoa sekä itsellemme, että sidosryhmillemme. Taloudellisen tiedon lisäksi haluamme kertoa myös toimintamme aineettomista tekijöistä ja vastuullisen liiketoiminnan kuten kokonaisvaltaisen energianhallinnan vaikutuksista.

Vastuullisten toimintatapojen toteuttaminen ja yritysvastuun johtaminen ovat osa päivittäistä liiketoimintaamme ja koko organisaation työtä. Kaiken harkinnan perustana on ihmisten (asukkaat, henkilöstö ja muut sidosryhmät) ja ympäristön hyvä. Näin voimme saavuttaa hyviä tuloksia ja tehdä viisasta liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä.

Toimintaamme ohjaavat yhtiön arvot sekä johtoryhmän hyväksymät toimintaperiaatteet: hyvä hallintotapa, eettiset periaatteet, henkilöstö- ja tietoturvapolitiikka, hankintaohjeet ja hyvä vuokratapa.

Tutkimme tulevaisuuden kestävän asumisen trendejä, työskentelemme palvelusuuntautuneesti asiakkaan hyvän asumisen puolesta ja kasvatamme vuokra-asuntojen määrää asuntopulaa helpottaaksemme. Tuemme työn liikkuvuutta: sujuva ja määrältään riittävä vuokra-asuminen helpottaa työn perässä muuttamista ja vastaa käynnissä olevaan kaupungistumisen megatrendiin. Laaja ja monipuolinen vuokra-asuntotarjonta sekä riittävä laadukkaan uudistuotannon määrä parantavat asunnon etsijän asemaa ja lisäävät valinnan vapautta.

Haluamme toimia vastuullisesti ilmaston, ympäristön, asukkaiden ja henkilöstön suhteen. Näin toimien edistämme samalla kannattavaa taloutta, jonka avulla kasvatamme pitkäjänteisesti omaa tarjontaamme. Vastuutyö on hyvää liiketoimintaa. Se on tapamme toimia.