Tyytyväiset asiakkaat

VVO-yhtymä tarjoaa asukkailleen hyvää ja turvallista vuokra-asumista sekä innovatiivisia asumisen palveluja.

Asuntomme sijaitsevat hyvien julkisten liikenneyhteyksien ja palvelujen lähellä. Meillä on tarjota valinnanvaraa niin kotien, kuin erilaisten asumista helpottavien palvelujenkin suhteen ja asiointi kanssamme on vaivatonta. Erityisesti kehitämme sähköisiä palvelujamme.

Asiakassuhteemme ovat pitkiä – keskimääräinen asumisaika vuokrakodeissamme on 5,9 vuotta – ja sitä selittää vuokra-asuntojen suunnitelmallinen kunnossapito, aktiivinen asukastoiminta, hyvät asiakaskokemukset ja palvelun helppous.

Vuokrasuhteen jatkuvuuden lisäksi asiakasturvallisuuteen kuuluvat fyysisen ympäristön käyttöturvallisuus ja asiakkaan tietosuoja. Huolehdimme terveellisistä asumisolosuhteista asuntojen sisäilman laadunhallinnalla, joka on osa kiinteistönhoidon laatujärjestelmää.

Teemme aktiivista asiakasyhteistyötä ja kannustamme asukkaitamme osallistumaan oman asumisensa asioihin: hyvään naapuriyhteisöön kuuluminen lisää asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta merkittävästi.

Asukaspalaute ohjaa kehitystyötä

Vuoden 2015 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan lähes 90 % asiakkaistamme suosittelee tai olisi valmis suosittelemaan VVO-konsernia vuokranantajana. Tavoitteenamme on jatkossakin säilyttää asiakastyytyväisyyden hyvä taso.

Haluamme ymmärtää ja ennakoida muuttuvia asumistarpeita ja -odotuksia. Kehitystyössä hyödynnämme tutkimusten ja asiakaspalautteiden lisäksi asukasvuorovaikutuksen muotoja.

Vuokrauskäytännöt, vuokranmääräytymisen periaatteet ja asiakassuhteen kehittämistavoitteet on kuvattu konsernin vuokratavassa.